15 slagkraftige lærlinger hvert år - Yrkesfag
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

En kobber- og blikkenslager utfører blant annet arbeid på tak.

Har du noen gang tenkt på hvem som sørger for at taket på huset ditt er tett, eller at pipa fungerer som den skal? Hvem som står på stillaset og setter på nye metallplater på skolebygget, eller ser til at rådhuset har et godt innemiljø?

Å være kobber- og blikkenslager innebærer håndverk både ute og inne, høyt og lavt, og man kan lett forstå hvor viktig yrket er.

Les mer om kobber- og blikkenslagerens arbeidsområder innen tak, fasade, ventilasjon og på verkstedet

Oppfølging i teori og praksis

I Hordaland favnes mange av arbeidsgiverne, arbeidstakerne og folk under opplæring i faget av Bergen Kobber- og Blikkenslagerlaug – en forening med over 300 år gamle aner. Lauget har sågar et eget opplæringskontor.

- Vi følger lærlingen fra A til Å, med praktisk opplæring ute hos bedrift, relevante fag- og sikkerhetskurs og til slutt fagprøven. Kontoret har god, løpende kontakt med kommuner og skoler samt bedriftene tilknyttet lauget for å sørge for at lærlingene får best mulig opplæring, forklarer opplæringskonsulent Bjørn Emil Hausvik.

 

En blikkenslager utfører blant annet montering av metallfasader,

En blikkenslager utfører blant annet montering av metallfasader,

Også for deg uten utdannelse

Hvert år jobber opplæringskontoret for og med cirka 15 lærlinger, som kan ha både fire, tre og to års lærekontrakt hos en bedrift i fylket.

Se hvilke bedrifter du kan få lærlingeplass hos her. 

- Hos oss kan du få opplæring og fagbrev både om du har to års yrkesfagutdannelse eller ingen relevant utdannelse. Vi legger til rette slik at alle som ønsker får prøve seg som lærling. Vi har også et eget opplegg for lærekandidater som sliter med teoridelen, hvor opplæringen blir fordelt over tid og man får én modul om gangen å forholde seg til, utdyper Hausvik.

Fast jobb i sikte

Opplæringskontoret tar også med seg lærlinger til utlandet for å ha kurs. Her fra skolen for blikkenslagere i Malmø sammen med IB metall

Opplæringskontoret tar også med seg lærlinger til utlandet for å ha kurs. Her fra skolen for blikkenslagere i Malmø sammen med IB metall

Det å hente inn unge og lærevillige til kobber- og blikkenslagerfaget, betyr svært mye, mener konsulenten. Det er med på å holde faget ved like og ikke minst tilføre det ny kunnskap. Samtidig er etterspørselen stor, og det gir store sjansen for fast jobb etter endt læretid.

Se oversikt over svenneprøver innen faget her.

- Samtlige som har tatt kurs hos oss uten relevant utdannelse har fått tilbud om lærekontrakt, og de aller fleste fortsetter i samme bedrift som de var lærling hos når de har tatt fagbrevet, sier Hausvik.

- Samtidig sørger vi på opplæringskontoret for at alle som vil inn i faget innehar nødvendig kompetanse. Vi ser at det å ha et slikt apparat i ryggen betyr mye for lærlingene. Sammen bygger vi opp og styrker en viktig yrkesretning, konstaterer han.