Hever kompetanse med konkurranse - Yrkesfag
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

– Økt rekruttering, økt status, økt motivasjon, flere gjennomfører læretiden, bedre samhandling mellom skoler og næringsliv. Det er bare noen av de positive ringvirkningene konkurranser i yrkesfag kan ha, forteller sekretariatsleder i WorldSkills Norway, Elisabeth Lange.

Vi mener yrkeskonkurranse som metode i skolen er et av flere viktige virkemidler til læring, og jobber derfor aktivt med dette overfor de videregående skolene i hele landet, sier hun.

Les mer om WorldSkills’ yrkeskonkurranser.

I WorldSkills Norway sine yrkeskonkurranser, kan man konkurrere i alt fra frisør-faget til billakkering. Foto: WorldSkills Norway

I WorldSkills Norway sine yrkeskonkurranser, kan man konkurrere i alt fra frisør-faget til billakkering. Foto: WorldSkills Norway

Konkurransen var en veldig kjekk opplevelse der jeg fikk testet hva jeg var god til.

Mats Kleppe, tidligere deltaker i Yrkes-NM

– Mer teknologi krever mer kompetanse

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som jobber for å heve statusen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Et av tiltakene deres er å arrangere Yrkes-NM annethvert år, der lærlinger konkurrerer innen sitt fagfelt.

Norge trenger fagutdannede og dyktige folk som kan lage veier og hus, vi trenger de som hjelper oss om vi blir syke og de som fikser rør som går tette. Stadig flere av yrkesfagene tar også i bruk avansert teknologi, noe som krever mer av de ansatte, sier Lange.

Mats Kleppe fikk muligheten til å konkurrere i CNC-faget mens han var lærling hos Mjøs Metallvarefabrikk.

Mats Kleppe fikk muligheten til å konkurrere i CNC-faget mens han var lærling hos Mjøs Metallvarefabrikk.

Utstillingsvindu for yrkesfagene

Mats Kleppe studerer til å bli ingeniør ved Høgskolen i Bergen. Som tidligere CNC-lærling hos Mjøs Metallvarefabrikk fikk han i 2011 testet kunnskapene sine i konkurranse med andre. Fra den lokale konkurransen gikk han videre og kom på 4. plass i NM i Kongsberg.

Jeg husker konkurransen som en veldig kjekk opplevelse der jeg fikk testet hva jeg var god til. I forkant øvde jeg mye for å kunne gjøre det best mulig, forteller han.

Ikke bare krever konkurransene at vi presterer vårt beste – det gir også en mulighet for å vise fram yrkesutdannelsen overfor de som ennå ikke har bestemt seg for hva de skal bli.

Se videoer fra tidligere yrkeskonkurranser.

– Sikrer oss gode ansatte

Her konkurreres det i CNC-faget ved Bergen Engines.

Her konkurreres det i CNC-faget ved Bergen Engines.

Bergen Engines var i år arrangør for konkurranse innen industrimekaniker-faget for tredje gang. Et tiltak som har vist seg å være veldig positivt for bedriften.

For oss har det gitt oss en mulighet til å få oppmerksomhet rundt selskapet. Det har også vært en ypperlig kanal for rekruttering, forteller training manager apprentices, Magne Jarle Myhr.

Når elevene har vært innom bedriften for å konkurrere, har Myhr også vist dem rundt og fortalt dem hvordan de jobber. Innføringen får flere av deltakerne til å søke læreplass hos selskapet senere.

For oss har det vært et veldig positivt arrangement, og vi ser tydelig at konkurransene engasjerer elevene. De går inn i det med hud og hår, smiler han.

Følg WorldSkills Norway på Facebook.