Vil gjøre lærlingordningen mer attraktiv - Yrkesfag
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Henrik Tanum har jobbet som lærling i hovedorganisasjonen VIRKE siden august 2013 og trives godt. – Å være lærling gir deg god arbeidserfaring til senere når du skal studere videre eller søke jobb, sier han. Foto: Bård Gudim

Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i VIRKE

Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i VIRKE

– Mange velger i dag å ta høyere utdanning fremfor yrkesutdanning, selv om mulighetene innen de yrkesfaglige bransjene er utrolig mange, forteller Blyverket.

Hun jobber som leder for arbeidslivspolitikk i VIRKE, som er næringslivets nest største hovedorganisasjon. Organisasjonen representerer 17 000 virksomheter i privat sektor. De jobber blant annet for at flere arbeidsplasser skal bli lærebedrifter, og at flere unge velger å bli lærling.

– I dag fungerer ordningen best i de områder som har lange tradisjoner for fag- og svennebrev, som i deler av industrien og håndverkeryrker. Innenfor både privat og offentlig tjenesteyting er det derimot større utfordringer, sier Blyverket.

– Det handler både om manglende tradisjoner for lærlingordningen, lærere og rådgivere som ikke kjenner godt nok til de mulighetene som fins i mange av serviceyrkene og bransjens egne opplæringssystemer som ikke er integrert med skolesystemet.


Les mer om hvordan VIRKE vil gjøre lærlingordningen mer attraktiv.

Studiekompetanse og fagbrev på fire år

Hun peker på at mange bedrifter har gode rutiner for opplæring av nyansatte, og at disse rutinene kan brukes aktivt i et skole-bedrift-samarbeid. I varehandelen eksisterer det eksempelvis kjedeskoler, som treffer alle medarbeidere og som gir opplæring tett koplet på de arbeidsoppgavene som skal utføres.

– Vi tror en veksling mellom opplæring i skolen og ute hos en bedrift kan forankre lærlingordningen bedre. I dag er det gode eksempler på at dette fungerer, og VIRKE har ivret for flere slike utprøvinger innen helsefagene og servicefagene. Dette krever mye av skole og bedrift for å gi et helhetlig tilbud, dermed må det settes av ressurser for å oppmuntre til flere slike modeller, understreker Blyverket.

I desember lanserte Kunnskapsdepartementet «Lærlingløftet» som skal sikre flere bedrifter som tilbyr læreplass. Se Lærlingløftets nettsider.

Å bli lærling gir meg muligheten til å få arbeidserfaring i ung alder og samtidig få prøve noe helt nytt.

Henrik Tanum, kontorfaglærling

Nyttig for talentspeiding

Dagens lærebedrifter gir tilbakemeldinger om mange positive ringvirkninger ved å ta inn lærlinger.

– Flere virksomheter opplever det å være lærebedrift som omdømmebyggende, samtidig som de får muligheten til talentspeiding. Gjør lærebedriften en god jobb, blir lærlingen ofte værende igjen i bedriften etter endt læretid, sier lederen og legger til:

– Ikke minst er det ofte korte veier til mer ansvar innen tjenesteytende jobber. Er man engasjert og flink i faget som lærling, har man gode muligheter for å klatre i systemet og få en lederrolle. Mange av bransjene innen handel og service har et stort behov for arbeidskraft. De er dermed på jakt etter gode lederemner, og stadig flere bruker lærlingordningen som rekrutteringsarena.

Følg Hovedorganisasjonen VIRKE på Facebook.

Kan ta påbygging senere

Henrik Tanum (18) er kontor- og administrasjonslærling og har læretiden sin hos Hovedorganisasjonen VIRKE. Det er et valg han ikke har angret på.

– Å bli lærling gir meg muligheten til å få arbeidserfaring i ung alder og samtidig få prøve noe helt nytt. Jeg har fremdeles muligheten til å få studiekompetanse ved å ta et år med allmennfaglig påbygging etter læretiden. Da får jeg i tillegg færre timer på skolebenken fordi jeg har arbeidserfaring, poengterer han.

– Å jobbe for en bedrift i to år gir deg en erfaring for livet der man får mye mer samfunnskunnskap enn på skolebenken, sier Henrik Tanum. Foto: Bård Gudim

– Å jobbe for en bedrift i to år gir deg en erfaring for livet der man får mye mer samfunnskunnskap enn på skolebenken, sier Henrik Tanum. Foto: Bård Gudim

– En erfaring for livet

Tidligere har Henrik jobbet i en rekke butikker, vært telefonselger, arbeidet som frivillig og startet ungdomsbedrift sammen med klassekamerater.

– Jeg liker å jobbe og skape noe. Som lærling får man betalt, men det er ikke det som motiverer meg. Å jobbe for en bedrift i to år gir deg en erfaring for livet der man får mye mer samfunnskunnskap enn på skolebenken, sier larvikingen som har vært lærling i Oslo siden august 2013.

– Hvem tror du det passer for å bli lærling?

– Det tror jeg kan passe for alle. Det finnes lærlingbedrifter innen utrolig mange forskjellige bransjer, så det bør være mulig for alle å finne et arbeidssted der de kan jobbe med noe som engasjerer dem. Jeg kan på det varmeste anbefale å bli lærling – det gir deg arbeidserfaring, et fagbrev og en god utdannelse du kan ta med deg i arbeidslivet, sier han og legger til:

– Mange tror at det ikke går an å ta høyere utdannelse etter at man har fått fagbrev. Men velger man y-veien, går det helt fint.

Se oversikt over alle bransjene VIRKE dekker.